Dzejnieces Liānas Langas skatījumā, aizvadītā gada literatūrā - īpaši prozā - vērojama atgriešanās no postmodernisma pie modernisma. Proti, nereti intelektuāli cinisku un eksperimentālu intonāciju ir nomainījusi daudz iejūtīgāka, empātiskāka, bet tādēļ - ne mazāk aizraujoša izteiksme.

Par Latviešu literatūras devumu pagājušajā gadā spriež dzejniece Liāna Langa, folkloras un literatūras pētnieks Ingus Barovskis un grāmatu blogeris Agris Nils Jēkabsons.