Ir sagatavots  rakstu krājums par stāstniecības tradīcijām Latvijas kultūrtelpā „Vietu, lietu un cilvēku stāsti”. No piektdienas šie raksti būs pieejami. Šodien gan par Kurzemes notikumu, gan jauno krājumu sarunā ar Māru Mellēnu un Ritu Grīnvaldi,