Gleznotājas Ievas Iltneres jaunākie darbi skatāmi  "Māksla XO" galerijā. Māksliniece šai kolekcijai devusi nosaukumu - „Ne vien, bet arī". Un var iedomāties, ka Ievai Iltnerei svarīgāk ir „kā gleznot", nevis „ko gleznot". Šos jautājumus māksliniecei uzdeva arī Ruta Rikše. Ievas Iltneres jaunāko darbu ekspozīcija „Ne vien, bet arī" skatāma  līdz 1.aprīlim.