Dzejniecei un rakstniecei Inesei Zanderei tikko iznācis gan dzejas krājums „Mantojumi”, gan vēstures stāsta bērniem “Puika ar suni” otrā burtnīca “Bunkurs”. Kopā ar Inesi Zanderi pāršķirstām jaunākos izdevumus un runājam par viņas pasauli, kura joprojām izzinām, kā viņa pati atzīst,‘’lai no divām nerealitātēm radītu realitāti”.

Ar dzejnieci Inesi Zanderi vienmēr ir interesanti un atklājoši sarunāties. Par valodu, par dzeju, par cilvēkiem, par Pārdaugavu, par vēsturi, par teksta realitāti, kas rodas no vairākām nerealitātēm. Šoreizsaruna notiek, kad tikko klajā nākusi otrā burtnīca „Bunkurs”par „Puiku ar suni”. Grāmatai nav atgrieztas lapas, tās jāatgriež pašam. Un izdots Ineses Zanderes dzejas krājums „Mantojumi” .

Šajā stundā arī skan viņas dzejas iedvesmota mūzika un Inese Zandere lasa dzeju no krājuma „Mantojumi”.

Un svarīgi ir domāt, ka mums katram ir savi mantojumi, kuri gaida apgūstami.