Pasaules latviešu diena dziesmu svētkos. 2. un 3. jūlijā Rīgas Latviešu biedrības namā notiek konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana un attīstība”. Dziesmu svētku studijā pie Laimas pulksteņa Kultūras Rondo iepazīstina ar diasporas kolektīviem no Kanādas, Austrālijas un Brazīlijas. Pārrunājam pasaules latviešu dalību dažādos dziesmu svētkos notikumos.

Uz svētkiem ir salidojuši latvieši no Īrijas un Lielbritānijas, ASV, Kanādas, Vācijas un Norvēģijas, pat tālās Brazīlijas un Austrālijas, kopumā no 21 valsts. Noslēguma koncertam „Zvaigžņu ceļā" gatavojas 29 ārvalstu latviešu kori, deju lieluzvedumam Māras zeme – 32 mūsu tautiešu kolektīvi no citām valstīm.

Tiekamies ar Toronto (Kanāda) deju kopas „Daugaviņa” vadītāju Selgu Apsi, Melburnas (Austrālija) latviešu koriem „Daina” un „Veseris” un viņu diriģenti Sandru Birzi, ar Pasaules latviešu dienu idejas autori un rīkotāju, Eiropas latviešu apvienības prezidija biedri un kultūras referenti Ingunu Grietiņu-Dārziņu un ar nesen dibinātā Brazīlijas latviešu kora prezidenti Ingu Liepiņu, vīru Danielu un meitu Katrīnu.