Divi garīgās mūzikas dižgari – Arvo Perts un Džons Taveners un Valsts Akadēmiskais koris „Latvija” diriģenta Māra Sirmā vadībā aicina uz lūgšanām piepildītu koncertu Rīgas Domā, piektdien, 19. maijā pulksten 19. Par šo koncertu un vasaras koncertiem Rīgas Domā stāsta ērģelnieks Aigars Reinis.

Neizsmeļami skaista mūzika un izteiksmes vienkāršība, kora daudzveidīgi krāšņais skanējums un Rīgas Doma unikālā akustika. Tas viss savīsies kopā ar Ērika Kiršfelda spēlēto čellu un Aigara Reiņa pārvaldītajām ērģelēm.

Arvo Perta Rīta "Zvaigzne" (Morning star) un "Svētīgs" (Beatitudes), Džona Tavenera "Svētie" (Svyati) un šodien aktuālā "Pasaule liesmās" (The world is burning) Latvijā tomēr nemaz tik bieži neizskan. Savukārt Džona Tavenera "Mandēlion" (1982) ērģelēm solo izskanēs pirmoreiz. Šai mūzikā Dž. Taveners raugās ikonā "ne rokām darinātai", kas pauž uzskatu, ka pirmā ikona radusies Jēzus Kristus līķautā – tēls mainās un deformējas līdz noslēgumā tas zūd un tiek pasludināta Kristus augšāmcelšanās. Savukārt Arvo Perta ērģeļu mesas prologā A. Perts liek deformēt pat pašu ērģeļu skanējumu…