Kopš 2018. gada septembra Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares ietvaros ir iespējams apgūt Kuratoru specializāciju. Kā lektori šajā studiju programmā strādā virkne gan pasaules, gan vietējā mākslas procesā iesaistīti kuratori un citi jomas profesionāļi, lai topošajiem speciālistiem palīdzētu apgūt prasmes, kas nepieciešamas kuratoram kā radošajam starpniekam starp mākslu, māksliniekiem, sabiedrību un sociāli politiskajiem notikumiem.

Lai iepazīstinātu ar Barda koledžas Ņujorkā kuratorisma fonda „Luma” izdevumu "Kuratora prakse pēc globālā: ceļvedis tagadnei” 11.martā Latvijas Mākslas akadēmijā ar lekcijām uzstājās tā redaktori. Krājumā apkopoti šībrīža būtiskākie izaicinājumi kuratora, mākslinieka un sabiedrības attiecībās.

Piecsimts lappušu apjomīgais sējums "Kuratora prakse pēc globālā: ceļvedis tagadnei" ir trešā antoloģija Barda koledžas Ņujorkā veidotajā sērijā, kurā pirms tam iznākuši apkopojumi “Kā institūcijas domā” un “Kuratora prakses mīkla: Ko studēt? Ko pētīt? Ko praktizēt?”.

Pētījumi un esejas skar dinamiskās attiecības starp kuratoru apmācību, pētniecisko darbu, praksi un tajā iesaistītājām institūcijām. Kopumā 29 autori pievēršas mākslinieku un kuratoru praksēm, kurās arvien aktuālāki kļūst jautājumi par lokalitāti, ģeopolitiskajām izmaiņām, nacionālo valstu atjaunošanu, pilsoņu un iedzīvotāju tiesību varmācīgu ierobežošanu gan vietējā, gan globālā mērogā.

Ar lekcijām Latvijas Mākslas akadēmijā viesojās grāmatas sastādītāji Polu O'Nīls, Lusija Stīda un Miks Vilsons. Tā kā nodarbības vēl ritēja pilnā sparā, Kultūras Rondo sarunājas ar abiem kungiem, jo Lūsija Stīda vēl sarunājās ar studentiem auditorijā.