„Varakļānu pils Jūtu dārzs” – ir Varakļānu un citu muižu īpašnieka Mihala Jana Borha poēma, kuru Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) izdevusi, pievēršot uzmanību savu vēsturisko kolekciju pētniecībai, no kurām četrpadsmit vēl tikai līdz 1. martam aplūkojamas izstādē "Neredzamā bibliotēka". Par pieredzi, kas gūta izstādi veidojot, Kultūras Rondo pārrunājam ar izstādes veidotājām Kristīni Zaļumu un Ingu Surgunti, un poēmas atdzejotāju Māri Salēju.

"Man ir sajūta, ka sarunājos ar augsti izglītotu un cēlu cilvēku, kurš vienlaicīgi ir šarmants cilvēks, kurš spēj valdīt savas kaislības un būt ārkārtīgi izturēts. Tas deva atslēgu izteiksmei, intonācijai, vārdu izvēlei," tā par atdzejojumu saka dzejnieks Māris Salējs.

Mihala Jana Borha poēma "Varakļānu pils Jūtu dārzs" ir izdota  bilingvālā izdevums franču un latviešu valodā. Par labāko no grāfa darbiem atzītās grāmatas "Jardin sentimental du château de Warkland" (1795) daži eksemplāri pasaulē saglabājušies tikai dažu bibliotēku krājumos un tagad pirmoreiz tulkota latviešu valodā.

"Darbs izvērtās ilgāks nekā bija paredzēts. Bet šī personības sajūta, personības šarms, kas piemīt Mihalam Janam Broham, atdzejotājam ir privilēģija to izjust vistuvāk. Ir jāiejūtas domu gājienā, domāšanas veidā, laikmeta gaisotnē," atzīst Māris Salējs.

Prozas tekstu, kas iestarpināts starp dzeju, tulkojusi Simona Sofija Valke.