Sākam ciklu „Purvīša balva 2019”, kurā iepazīstināsim ar astoņiem balvai izvirzītajiem māksliniekiem un viņu darbiem. Balvas ieguvēju noteiks starptautiska žūrija, un laureāts būs zināms 12. aprīlī. Kā pirmais, ar kuru iepazīstinām, ir Ēriks Apaļais. Mākslinieks balvai izvirzīts par gleznu sēriju „Zemes dienasgrāmatas”, kas rādīta Sporta ielas 2 kvartālā Rīgas Starptautiskās laikmetīgās  mākslas biennāles ietvaros.

“Skatītājs ienāk un redz lielformāta gleznas un tās ir iekārtas trosītēs griestos, viņas burtiski levitē. Doma bija, ka caur to, ka viņas nav klasiski pie sienas pieliktas, bet iekārtas, akcentēt, ka audekli uztverami kā objekti,” ar saviem darbiem iepazīstina Ēriks Apaļais.

“Pašā sākumā, kad gleznoju, kad klāju melnos fonus, es uztvēru tos laukumus kā tāfeles estētiku. Kā skolā pie tāfeles. Tāfeles objekti telpā,” turpina mākslinieks. “Man primāri interesē nevis kaut pastāstīt vai attēlot, bet parādīt, ka pats attēlojums ir kaut kādā veidā subjektīvs, ka materiāls ir pati attēlojamība.”

Ēriks Apaļais ir viens no pazīstamākajiem Latvijas laikmetīgās mākslas pārstāvjiem, studējis angļu filoloģiju un vizuālo mākslu, 2011.gadā absolvējis Hamburgas Mākslas universitāti, pašlaik ir vieslektors Latvijas Mākslas akadēmijā. Kopš 2008.gada sarīkojis vairākas personālizstādes - Vera Munro galerijā Hamburgā, Kim? Laikmetīgās mākslas centrā un galerijā „Alma” Rīgā. Piedalījies grupu izstādēs Berlīnē, Milānā, Viļņā un citviet. Ērika Apaļā glezniecības centrā ir valoda kā kultūras radīts materiāls, viņa darbi ir cieši saistīti ar literatūru un lingvistiku. Atsakoties no jebkā lieka, viņš ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem darbojas līdzīgi kā ar valodu, artikulējot dažādas skaņas un intonācijas kā gleznu galvenos motīvus. Ērika Apaļā gleznu sērija „Zemes dienasgrāmatas” bija skatāma Sporta ielas 2 kvartālā Rīgas starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles ietvaros. Interese par lingvistiku ir galvenais strukturālais princips šajā darbu sērijā.

Purvīša balva dibināta 2008.gadā ar mērķi sistemātiski apzināt aktuālos notikumus  un novērtēt izcilāko sasniegumu Latvijas profesionālajā vizuālajā mākslā. Balva tiek pasniegta reizi divos gados, un šī būs jau sestā reize.