Trešo darbības sezonu uzsākusi brīvdabas mākslas izstāde un radošā teritorija „Savvaļa”. Tur atklāts izstāžu paviljons „Pelēkais kubs”, kurā šobrīd skatāma vairāku mākslinieku kopizstāde „Skits”. Kā vēsta latviešu valodas tēzaurs, skits ir „īss humoristiska vai satīriska rakstura literārs sacerējums vai īss komiska rakstura uzvedums”. Izstāde apmeklējama bez noteikta darba laika, tāpat kā visa teritorija kopumā, un tās sagatavošanas procesā līdzdalīgs bija arī Toms Treibergs.

„Savvaļa” ir brīvdabas mākslas izstāde teritorijā starp Dūķiem un Jaundrustiem, bez darba laika un pieskatītājiem. Tā ir izveidota kā pieredze, kurā var iegremdēties gan 15 minūtēs, gan uzkavēties nedēļas garumā.

Katrs var izvēlēties, kā „Savvaļu” piedzīvot – kā izpļautu ērti noejamu celiņu, garāku blandīšanās taku vai ne vienmēr sausām kājām brienamu klejojumu ar aptuvenām norādēm. Cilvēks izstādes pieredzes ātrumu nosaka pats. Te var peldēties dīķī un vērot dabas horizontu, palīst zem strūklakas, uzcelt telti un pārnakšņot, apmesties zem nojumes un radīt kaut ko savu, bet var ieskriet tikai uz mirklīti – daba un māksla ar jums visu izdarīs pati.

„Pelēkais kubs” ir pirmais brīvdabas izstāžu paviljons Latvijā, kurš sāk savu iedzīvošanos „Savvaļā”. Gluži kā mākslas muzejs, tā ir speciāli mākslai paredzēta, galvenokārt no dēļiem sastatīta ēka un, tāpat kā galerijas klasiskā izpratnē, tā ir vieta gan tradicionālai, gan eksperimentālai un laikmetīgai mākslai. „Pelēkā kuba” idejai ir arī simboliska nozīmē, jo tas postulē sevi nevis kā ēku, kuru apkalpo māksla, bet kā ēku, kas mākslai kalpo.

Ideja tapusi „Savvaļas” iepriekšējo sezonu gaitā, un pie tā projektēšanas strādājis Andris Eglītis, Austris Mailītis, Oskars Poikāns un daudzi citi „Savvaļas” draugi.

Pirmo ekspozīciju „Pelēkajā kubā” caur glezniecības, skaņu mākslas un teksta medijiem realizēs Sabīne Vernere, Andris Eglītis, Elīna Silova, Alīse Vorobeja un Aleksejs Beļeckis.

„Savvaļā” iegriežos pašā darbīgākajā sestdienas brīdī, kurā vēl viss tiek gatavots vakara lielajam notikumam, proti, „Pelēkā kuba” atklāšanai. Uz dubļiem nošķiesta džipa jumta darbojas Austris Mailītis, skrūvējot dēļu platformu, uz kuras vakarā uzstāties perkusionistiem. Dodot epizodiskus norādījumus asistentiem, Austris pagūst atbildēt uz jautājumu par „Savvaļas” īpašo, radošo garu un kas to veido.

„Savvaļas” izveidotājam un saimniekam Andrim Eglītim arī ir darba pilnas rokas. Dodamies uz vienu no plašajā teritorijā uzbūvētajām ēkām, no kuras jānoņem nost tai uzklātais audekls. Mūsu gājienā pāri pļavām pie viņa gan piebrauc, gan aši piesteidzas dažādi ļaudis ar saviem jautājumiem un paziņojumiem. Gluži kā milzu skudrupūznī.