Pirms simts gadiem, 1920. gadā aprīlī, Rainis un Aspazija atgriežas Latvijā, kas jau ir brīva valsts. Rīgas stacijā Aspazija, uzrunājot tautu, saka: ”Latvijai jātop par augsti attīstītu kultūrvalsti, kura ieņemtu cienīgu vietu Eiropā. Viņai ir jāsasniedz mūžība.”

Saziņā ar literatūras zinātnieci Gundegu Grīnumu atgādinām interesantus faktus, kas raksturo šo notikumu, un pārrunājam, kā abu dzejnieku dzīve izvērsās jau pēc atgriešanās. Gundega Grīnuma skaidro, kāpēc Rainis un Aspazija Latvijā atgriezās tikai 1920. gadā, lai arī mājbrauces plāni un ieceres bija jau agrāk. Stāstot viņa bieži lieto vārdu mājbrauce, kas ir Raiņa radīts vārds.

Atgādinām arī par Raiņa un Aspazijas laiku trimdā Šveicē. Raiņa un Aspazijas trimdai Šveicē ir bijusi arī būtiska nozīme Šveices un Latvijas attiecībās. Kad 2018. gada vasarā Kastanjolā atvēra Raiņa un Aspazijas muzeju, klāt bija arī viena no ekspozīcijas autorēm politoloģe Vita Matīsa.