Piecpadsmit mūsdienu latviešu rakstnieku refleksijas – aizkadru stāsti, kas atklāj rakstīšanas procesu, izgaismo arī praktiskus padomus, teorētiskas nostādnes un filozofiskas pārdomas grāmatā "Rakstniecības laboratorija". Kultūras rondo studijā rakstnieki Inga Žolude un Māris Bērziņš.

Apgādā "Dienas Grāmata" izdots eseju krājums "Rakstniecības laboratorija", kurā piecpadsmit Latvijas rakstnieki dalās pārdomās par rakstīšanas procesu.  Izdevuma redaktore Inga Žolude to raksturo kā aizkadra stāstus ikvienam lasītājam, kurš vēlas vairāk uzzināt par teksta tapšanu. 

Grāmatā lasāmas Andra Akmentiņa, Gunta Bereļa, Māra Bērziņa, Ingas Gailes, Noras Ikstenas, Ilzes Jansones, Arno Jundzes, Laimas Kotas, Andras Manfeldes, Gundegas Repšes, Daces Rukšānes, Kristīnes Ulbergas, Osvalda Zebra, Andra Zeibota un Ingas Žoludes esejas.

"Tādai grāmatai vajadzēja būt jau sen un liels brīnums, ka tādas nebija," atzīst grāmatas redaktore Inga Žolude. "Doma par šo grāmatu radās, vadot nodarbības jaunajiem rakstniekiem un atskāršot, ka īstenībā nav padomu no mūsdienu rakstniekiem, kā rakstīt."

Visi autori ir izdevniecības "Dienas Grāmatas" autori un visi arī ir mācījuši jaunos rakstniekus.

"Viņš vismaz sapratīs, ka tas nav viegli," tā par grāmatā iekļautajiem darbiem bilst Māris Bērziņš. "Izlasot krājumu, nodomāju, ka te ir par maz moku, izmisuma, strupceļa, depresijas. Viss tā - nav jau tik traki, apmēram. Bet ir."

"Autoru loks bija plašāks sākumā, ne visi gribēja, ne visi varēja piedalīties," atklāj Inga Žolude. "Skaitlis 15 un gala kompānija sniedz vispusīgu skatu uz rakstniecības procesu, visu, kas ir ap to. Arī mazliet moku tur ir. Pati grāmata ir diezgan pārsteidzoša sanākusi. Ja mēs sākumā devām vadlīnijas un jautājumus, par ko varētu rakstīt, bet katrs ir individuāli piegājis."

Iespējams, ja pēc gadiem jauni rakstnieki mēģinās rakstīt par šiem 15 autoriem, viņiem būs kaut kāds pieturas punkts šo rakstnieku laboratorijai.

24. februārī būs grāmatas atvēršanas svētki Rakstniecības un mūzikas muzeja telpā „Tintnīca”.