Par jauniešu kora “Kamēr” koncertcikla „Jauna gaisma” ieceri Kultūras rondo saruna ar kora „Kamēr” māksliniecisko vadītāju un galveno diriģentu Jurģi Cābuli un kora dalībniekiem. Uzklausam arī koristu pārdomas pirms Dziesmu svētkiem.

Koncertsērijas “Jauna gaisma” iecere jauniešu kora “Kamēr…” mākslinieciskajam vadītājam un galvenajam diriģentam Jurģim Cābulim radusies, iedvesmojoties no Ērika Vitekra (Eric Whitacre) skaņdarba “Lux Nova”.

"Nosaukums ir krietni romantisks," atzīst Jurģis Cābulis. Viens no iemesliem, ka ziema bijusi gara un "stara meklējums bija daudziem no mums". 

"Tajā pašā laikā jauna gaisma -  spilgtais konteksts, kas šobrīd notiek pasaulē un kopējā sajūta. Ļoti gribējās šajā koncertā iedod spēcīgu filosofiju un saturu, tajā pašā laikā to balstot uz lielas gaišuma nots un ceļošas nots. Ar to apziņu, ka mums šeit patiešām ir labi," bilst Jurģis Cābulis.

Gaisma ir pārpasaulīgs simbols – tā sevī apvieno patiesas vērtības, kas nepieciešamas šodienas laiktelpā – miers, uzticēšanās, atpestīšana un apziņa. Gaisma mūsdienu pasaules jaunajās reālijās vairs nav pašsaprotama, cilvēkiem kara apstākļos slēpjoties tumšās, baisās vietās, bet, kas ir paradoksāli – lai saglabātu savu dzīvību, cerību gaismai nākotnē.

Tiem, kam ir dota iespēja veidot gaismu, tā ir jāstiprina, jāgodā un jānes citiem, kuri pēc tās alkst. Šis laiks pasaules laiktelpā ir ļoti sadrumstalots, tajā nav, kur pieķerties. Vienlaikus – šis ir jaunu vērtību laikmets. Vērtības ir mūsu katra izvēle. Bērna vērtību pasaule vienmēr ir bezvainīga un skaisti naiva. Mēs esam atbildīgi par šo jauno gaismu un tās mērojamo ceļu.

"Programma pēc satura un būtības ir ļoti gaiša," vērtē Jurģis Cābulis.

Koncertcikla "Jauna gaisma" koncepcija ir veidota, balstoties uz cilvēka iekšējās pasaules mijām: pārdzīvojums – aizrautība; neziņa – pašapziņa. Koris programmu atskaņos 29. aprīlī Cēsu sv. Jāņa baznīcā, 30. aprīlī – Rīgas Lutera baznīca Torņakalnā un 6. maijā Jūrmala, Dubultu ev. lut. baznīca.