Par ”Rīgas cirka” iespējamo atgriešanos atjaunotajā cirka ēkā un dažādajiem projektiem, kuru mērķis ir uzrunāt jauniešus visā Latvijā, radīt telpu, kurā satikties jauniešiem, māksliniekiem un vides ekspertiem, lai sadarbojoties izprastu un apgūtu mākslas aktīvismu kā radošu procesu un iespējamu reakciju uz klimata pārmaiņām, stāsta "Rīgas cirka" valdes locekle Māra Pāvula un programmas kuratori Ieva Ozoliņa.