Kultūras rondo turpinām iepazīstināt ar veidiem, kā mākslinieki izmanto virtuālo vidi, lai ar mums runātu. Vai esat aplūkojuši paplašinātās realitātes izstādi "Augmentētās pieredzes" blakus Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam no Esplanādes parka puses? Tā ir virtuāla, un mums jāizmanto "Sensus Art" aplikācija, kas ir  RIXC paplašinātās realitātes izstāžu jaunā aplikācija. Plašāk stāsta viena no izstādes "Augmentētās pieredzes" kuratoriem – Rasa Šmite.

"Sensus Art" ir jauna paplašinātās realitātes (jeb AR – augmentētās realitātes) izstāžu lietotne. "Augmentētās pieredzes" ir pirmā izstāde, kas būs aplūkojama "Sensus Art" lietotnē, kuras mākslas darbi tika jaunradīti eksponēšanai īpaši šajā platformā. Jaunradītie AR mākslas darbi tiecas pētīt mūsu maņu pasauli (jeb "sensoriju") savienojumā ne tikai ar pilsētvidi, bet arī laiku – veidojot pārklājumus starp pagātni, tagadni un nākotni.

Izstādē "Augmentētās pieredzes" aplūkojami četru latviešu mākslinieku paplašinātās realitātes mākslas darbi.

Pētot vēstures materiālus un liecības, Zanes Zelmenes paplašinātās realitātes darbā "Omnisence" tiek rekonstruētas Esplanādes parka ainavas dažādos laika posmos – sākot ar aizvēsturi un viduslaikiem, kad tur atrādās Kubes kalns, un beidzot ar pagājušo gadsimtu 360 grādu foto sfēru formātā.

Sabīne Šnē darbā "Soil Mate" pēta attiecības starp mākslu, mitoloģiju un zinātni.

Jurģa Petera darbā "Pazīstams, taču citāds" redzamajās dažādajās autora portreta stadijās ir fiksēts mākslīgā intelekta (MI) treniņa process, kura laikā no nulles tiek radīts sintētisks attēls, kurš ar aci ir neatšķirams no autora fotogrāfijas oriģināliem.

Riharda Vītola darbs "Mežs" ir mākslas darbs ar spekulatīvu skatījumu uz iespējamajām nākotnes koku sugām, kas pārklātu Zemi, lai saglabāto dabisko balansu.