Kultūras rondo dodas uz Rundāli, lai Baibas Vanagas pavadībā iepazītos ar jaunāko izstādi un satiktu grāmatas par Rundāles pils ansambļa restaurāciju autorus – Imantu Lancmani un Laumu Lancmani.

Šajā stundā – Rundāles pils muzejā easm liecinieki dažām negaidīti emocionālām Imanta Lancmaņa atklāsmēm. Arī par šo sapni, kas atkārtojas. Par finiša punktiem, kuri izrādās visgrūtākie. Par apspiesto gleznotāju un brīnišķīgo diletantismu, kas liek rakties arvien dziļāk.

Man vienmēr ir prieks un gods tikties ar Laumu un Imantu Lancmaņiem. Šoreiz tiekamies Rundāles pils bibliotēkā, lai runātu par „Rundāles monogrāfijas” 3. daļu un rekonstruēto jumtu.

Kultūras rondo iepriekšējā saruna ar Imantu Lancmani bija 2018. gadā, kad Imants Lacmanis bija sagatavojies atstāt muzeja direktora amatu, kurā viņš bija kopš 1975. gada.

Baiba Vanaga – māksla zinātniece un Rundāles pils muzeja mākslas pētniecības nodaļas vadītāja izrāda muzeja jaunieguvumus, kuri vēl gaida tikšanos ar apmeklētājiem, jo pašlaik atļauts apmeklēt tikai Franču dārzu.

Cerot, ka pili varēs atvērt vismaz maija beigās (24. maijs ir pils pamatakmens ielikšanas datums), Baiba Vanaga arī jūs šodien neklātienē pavadīs pa pils zālēm un ievedīs arī dārzā, lai varam atkāpties un novērtēt rekonstruēto jumtu, bet tas būs mazliet vēlāk. Un stāsta arī par topošo izstādi, kas veltīta Fanijai Bīronei.

Bet vispirms Rundāles pils muzeja Mākslas pētniecības nodaļas speciālistes Laumas Lancmanes pieminētie jaunumi.

Iepazinuši jaunumus, atgriežamies bibliotēkā pie Imanta Lancmaņa un viņa māsas Laumas Lancmanes, lai pajautātu, kāda ir sajūta, kad pils ir apmeklētājiem slēgta.

Rundāles pils Bibliotēkā uz galda ir divi tumši zaļi Rundāles pils monogrāfijas sējumi. Trešais, kas dokumentē restaurācijas gaitu, ir sagatavots un gaida atvēršanu.

Pils un Imanta Lancmaņa stāsti ļauj iztēloties. Gan senus gadsimtus, gan pagājušā gadsimta padomisko vidi ar tā laika tehniskajām iespējām, attieksmi pret pilīm un muižām. Un fantastiskiem sapņiem. Pēc pusgadsimta pils ir restaurēta. Tās interjeri un kolekcijas joprojām tiek papildinātas ar gleznām un izmeklētiem priekšmetiem.

Kultūras rondo saka paldies Laumai un Imantam Lancmaņiem par bibliotēkas sarunām, paldies Baibai Vanagai par izvadāšanu un jaunumu izrādīšanu. Viņa aicina ieskatīties arī Rundāles pils muzeja mājas lapā, kur skatāmi un lasāmi atsevišķu priekšmetu stāsti. Kopā ar Laumu un Imantu Lancmaņiem pieskaramies arī iespējām , ko sniedz zoom lekcijas, pret kurām Lancmaņa kungs vēl pirms gada bijis skeptisks, bet tagad arī zoom jūtas brīvi. Un aizrunājamies arī līdz senām faktu kļūdām, kuras radušās nezin kad un kā, ceļo no teksta uz tekstu, bet Imants Lancmanis ir gatavs arī tās labot – piemēram, par Rastrelli porteru un viņa vārdu. Par to, iespējams, citreiz, tagad – tikai gleznot, gleznot, gleznot.

Vēl tikai piebilde- Rundāles nosaukums radies no vāciskā vietvārda Ruhenthal (Miera ieleja).