Nesen klajā nākusi indiešu kultūras pētnieces un literatūrzinātnieces, Latvijas Universitātes emeritētās profesores Sigmas Ankravas grāmata „Indiešu dievi un dieves”. Tajā sniegts ieskats hindu mitoloģijā. Grāmatu papildina plašs tekstā ietverto nosaukumu un terminu alfabētiskais rādītājs un autores uzņemtas fotogrāfijas. Sigma Ankrava kopš 2012. gada daudz laika pavadījusi Indijā. Grāmatas priekšvārdā Sigma Ankrava raksta, ka „ mitoloģija vislabāk atklāj katras tautas maģisko domāšanu, kura bieži nosaka tās kolektīvo rīcības modeli”. Šo izdevumu varam uzskatīt par hindu mitoloģijas enciklopēdiju. To izdevusi „Dienas Grāmata”. Tiekoties ar grāmatas autori, Laima  Slava vispirms skaidroja, kā radusies iecere šādai grāmatai.