Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica” ar koncertu “Spēlē šādu vakariņu” un sadziedāšanos Dainu kalnā vakar atklāts Turaidā. Uz spēlētprieku aicina starptautiskais folkloras festivāls “Baltica” Rīgas dienā: gan koncertos Vērmanes dārzā un laukumā pie Brīvības pieminekļa; gan dzīvās kultūras mantojuma darbnīcās Rīgas kanāla malā. Notikumiem līdzi seko arī Kultūras rondo tiešraidē no laukuma pie Brīvības pieminekļa. Kā nepazaudēt tradicionālo vidi un saglabāt atšķirīgo novados; kādas vērtības ir svarīgas un kā mūsdienās mainās uzvedības modeļi tradicionālajā folklorā?

Pie Kultūras rondo mikrofona aicinām gan dzīvā kultūras mantojuma darbnīcas amatmeistarus no Rucavas, gan etnogrāfisko ansambļu un kopu pārstāvjus. Ir sācies koncerts “Mēs māsiņas nebijām, mums dziedāt savedās”, un uz skatuves muzicē folkloras kopa “Dūdalnieki” no Lielbritānijas.

Bet uz skatuves pie Brīvības pieminekļa šogad pieci karogi, nevis trīs, kā ieraksts līdz šim. Uz skatuves ir Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un lībiešu karogs. Bet ap skatuvi ir zaļi aizsargtīkli ar saulespuķēm. Mēs esam drošībā!

Par Rīgas dienas norisēm stāsta Dina Liepa, koncerta “Mēs māsiņas nebijām, mums dziedāt savedās” režisore un folkloras kopas „ Kokle” vadītāja.

Par tradīciju saglabāšanu Rucavā un par dižošanos Rīgā Rucavas darbnīcā stāsta Sandra Aigara, biedrības “Rucavas tradīciju klubs” vadītāja, un Māra, Dace un Inga Tapiņas, kuras dzīvo Rīgā, bet kopj Rucavas tradīcijas.

Vieni no svētku dalībniekiem ir Ropažu novada bērnu un jauniešu folkloras kopa “Oglīte”. Pirmo gadu to vada Elīza Skreba, kura ar kopu saistīta jau no trīs gadu vecuma. Uz skatuves šodien kāps septiņi “Oglītes” dalībnieki, arī Līva Ozola un Līva Krīgere.

Festivālā piedalās arī Igaunijas latviešu folkloras kopa "Rēvele", kas uzskatāma par vienu no  “Skandinieku” tradīciju turpinātājiem. Kas ir šī tradīcija, kuru kopjat arī Igaunijā, stāsta kopas vadītāja Laura Šmideberga un Zane Danosa, folkloras skolotāja bērnu kultūras skolā “Bergausis” Norvēģijā, kur turpina rēveliešu tradīciju. Sarunā iesaistās arī citi kopas dalībnieki.

No Latvijas visvairāk pārstāvētas ir Latgales kopas. Tiekamies ar Preiļu kopas "Rūtoj" dalībnieci Evitu Salenieci un vadītāju Ilzi Valaini.

Koncertu pie Brīvības pieminekļa šodien atklāja Ziemeļanglijas latviešu folkloras kopa “Dūdalnieki”. Pēc uzstāšanās sarunājamies ar kopas vadītāju Raimondu Dāli un dalībniekiem.  

Ģimenes folkloras kopa "Berendejka" ir dibināta 1994. gadā un kopj senas krievu tradīcijas un ieražas. Par darbošanos stāsta Mariana Jode un viņas meita Violeta Nikolajenko. No šīs kopas izaugusi jauniešu folkloras grupa “DAR”.

Pie Kultūras rondo mikrofona arī sievu kopas “Vilcenes” dalībnieces un tās vadītāja Ieva Kušķe.

Noslēgumā par festivāla norisēm gan šodien Rīgā, gan divās turpmākās dienās atgādina Nacionālā kultūras centra eksperte Gita Lancere.