Senā cilvēka pasaules pieredzē, kādu draudīgu parādību nosaucot citā vārdā, tā itin kā zaudēja savu ietekmīgumu. Arī latviešu tautas paražās minēts, ka, piemēram, čūsku nedrīkst saukt par čūsku, citādi tā sadzirdēs un slīdēs uz turieni, no kurienes tā nosaukta – proti, uz mājām, kas ir drošības simbols, kopienas centrs. Līdzīgs modelis darbojas arī Covid-19 vīrusa pandēmijas gadījumā un ar to saistītajām valodas un saziņas pārmaiņām. Par stāsta valodniece Evija Liparte.