Valoda ir ļoti pakļāvīga matērija - tā pielāgojas lietotāja vajadzībām un viņa emocionālajam stāvoklim. Pēdējo divu gadu notikumi to uzrāda īpaši spilgti. Šī pieredze ir kalpojusi par rosinājunu jauniem pētniecības virzieniem. Ar tiem šajā nedēļā dalās valodniece Evija Liparte, un tūdaļ ieklausīsimies viņas piefiksējumos par pandēmijas laika vārdu krājuma attīstību.