„Dzintars Sodums ir savas paaudzes ikonoklasts, un kā visi viņa gara radinieki, kādu nekad nav trūcis cilvēces vēsturē, viņš visiem spēkiem mēģinājis izrauties no tradīcijas. Taču viņa protests vairāk vēršas pret virspusējām parādībām mūsu literatūras tradīcijā – pret pozitīvismu, pret vācisko sentimentu, kas tagad ir jau krietni izvēdināti lielajos pasaules vējos, tā -kā nav vairs cīnīšanās vērts.” Šādi rakstnieka, dzejnieka un tulkotāja Dzintara Soduma romānu „Taisām tiltu pār plašu jūru” 1957. gadā raksturojis  literatūrkritiķis Jānis Andrups. Šodien atzīmējam 100 gadus, kopš dzimis izcilais valodas meistars Dzintars Sodums, kurš mūžībā devās 2008. gadā Ikšķilē. Gaidot arī gadskārtējo Soduma balvas pasniegšanu, kura paredzēta jūnijā, Toma Treiberga sagatavotais ieraksts par literāta nozīmīgumu mūsu kultūras vēsturē.

Dzintara Soduma balss, kuru dzirdējāt ierakstā, skan režisores Ināras Kolmanes dokumentālajā pasāžā „Pasaules nepasaule”, kuru varat noskatīties videovietnē YouTube.