Apgāds "Neputns" laidis klajā izcilā latviešu izcelsmes amerikāņu literatūrzinātnieka, kultūras vērotāja un publicista Svena Birkerta "Esejas". Grāmatu sastādījis un no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims. Svena Birkerta "Esejas" pārlasām kopā ar tulkotāju Vili Kasimu.

“Izdevums latviešu valodā ir īpašs , jo apvieno ne tikai izlasi no divām viņa grāmatām, bet arī nepublicētas esejas,” ar Svena Birkerta “Esejām” Vilis Kasims. Tieši Kasims piedāvājis apgādam izdot šī autora darbus.

“Sākums bija pirms gadiem četriem, kad biju Londonas grāmatu tirgū kā Latvijas literārais aģents, runāju ar viņa Amerikas izdevēju par latviešu grāmatām, kas varētu būt interesantas viņiem. Zināju, ka izdevuši Svenu Birkertu, kad pieminēju, ka esmu no Latvijas, izdevniecības pārstāve teica, ka Svens Birkerts ir viņu pirktākais autors un uzdāvināja grāmatu,” atklāj Kasims.

Izcilais latviešu izcelsmes amerikāņu literatūrzinātnieks, kultūras vērotājs un publicists Svens Birkerts, arhitekta Gunāra Birkerta dēls, ir ASV pazīstams esejists, 10 kritikas atzinīgi novērtētu grāmatu autors.

Viņa pirmajā latviski izdotajā darbu izlasē pārstāvēti divi pēdējie eseju krājumi: “The Other Walk” (Cita pastaiga, 2011) un “Changing the Subject: Art and Attention in the Internet Age” (Mainām tēmu: māksla un uzmanība interneta laikmetā, 2015). Abas eseju kopas veido tematiski atšķirīgas nodaļas, tās vieno Birkerta galvenās kultūrpētnieciskās intereses: digitālā laikmeta rosinātās izmaiņas kultūrā un cilvēku apziņā, literatūras un lasīšanas nozīme mūsdienās un atmiņu loma cilvēka personības pastāvīgajā pārtapšanā. Grāmatu papildina īpaši tai sarakstīts autora priekšvārds un pēcvārds.