Starptautiskajā dzimtās valodas dienā – 21. februārī, godā celsim lībiešu valodu un varēsim tiešraidē piedalīties lībiešu valodas mācību stundā, ko rīko Latvijas Universitātes Lībiešu institūts. Arī Kultūras Rondo šajā nedēļā skan lībiešu valoda. Dzejnieks Valts Ernštreits lasa savu dzejoli lībiešu valodā, kas veltīts lībiešu Rīgai.