Tēlnieka Egona Peršēvica veselīgi ironiskais skatījums uz kultūras vēsturi un mūsdienu notikumiem izstādē „Skaistas lietas un citi nesmukumi”. Kultūras rondo tiekamies ar mākslinieku.

Jūrmalas muzejā no 26. aprīļa līdz 28. maijam apskatāma Egona Peršēvica darbu izstāde „Skaistas lietas un citi nesmukumi”. Tajā apkopoti darbi, kas ar vieglu ironiju  aizskar mūsdienās aktuālas un bieži arī politizētas tēmas kā dzimumu līdztiesība, ekoloģija, kultūras vērtību pārvērtēšana. Lielākā daļa no darbiem ir tapuši doktora studiju laikā.

Savus lielformāta plastiskos darbus mākslinieks pārsvarā veido, izmantodams kompozītmateriālus un akrila krāsu, reālistisku figurālu veidojumu apvienojot ar glezniecību. Gandrīz visi izstādes darbi tikuši veidoti kā publiskās vides skulptūras, jo tas ir veids, kā tieši komunicēt ar plašu auditoriju. Tāpēc vēl jo svarīgāk ir tas, lai iekodētie arhetipi būtu nolasāmi.