Literatūrzinātniece un tulkotāja no ASV Astrīda Stānke šopavasar Latvijā nosvinēja ne tikai Aspazijas 150.gadu jubileju, bet arī savu 80. dzimšanas dienu.Sagaidīta arī grāmatas "Aspazijas proza" angļu valodā iznākšana. Raidījumā saruna ar Astrīdu Stānki gan par Aspazijas simboliem un drāmām vīriešu pasaulē, gan par valodas
izjūtu, gan pašas piedzīvoto bēgļu nometnē Eslingenā un romānu "Cik gara ir trimda".