Piemineklis kazai. Ulža Bērziņa pirmais dzejas krājums, kurā viņš valodu izceļ kā patstāvīgu realitāti un tā kļūst par viņa mūža mūzu. Par Uldi Bērziņu – atdzejas meistaru un skolotāju –, atzīmējot viņa 80. gadskārtu, saruna Kultūras rondo studijā, ieklausoties paša meistara balsī un tekstos. Sarunājas dzejnieks, pētnieks un tulkotājs Māris Salējs jeb Marians Rižijs, dzejniece, redaktore un tulkotāja Ingmāra Balode, dzejnieks un tulkotājs Jānis Elsbergs un žurnāliste Anda Buševica.