Decembrī pirms Muzeju krātuves svinīgās atklāšanas jau ielūkojāmies Latvijas Nacionālā vēstures, kā arī Rakstniecības un mūzikas muzeja telpās. Toreiz tās bija tukšas un varēja tikai iztēloties, kā viss izskatīsies, kad pārvedīs šo muzeju krājumu. Šonedēļ devāmies uz Muzeju krātuvi, lai vērotu, kā notiek Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma pārvešana un izvietošana. Te atradīsies 30000 mākslas darbi no “Arsenāla” krātuves un 20000 ārzemju mākslas kolekcijas priekšmetu. Pašlaik darbs ir sākuma posmā.