„Uzvelciet baltu kreklu. Bērziņš, Pauls, Ziedonis…” Kultūras Rondo studijā par Radioteātra jaunumu svētkos- literāri muzikālu kompozīciju, sarunāsimies ar Maestro Raimondu Paulu un aktieri Andri Bērziņu.

19. novembrī pulksten 17.05 un 21.05 jaunums Radioteātrī – literāri muzikāla kompozīcija „Uzvelciet baltu kreklu. Bērziņš, Pauls, Ziedonis…”. Imanta Ziedoņa, arī Jāņa Petera, Guntara Rača un Ālant’ Viļa dzeju runā Andris Bērziņš, viņš arī dzied Raimonda Paula dziesmas ar šo autoru tekstiem. Pie klavierēm Raimonds Pauls.

Svētku reizēs parasti sapošamies. Gadu ritumā ieradumi mainās, bet balts krekls un balta blūze vienmēr likuši apbrīnot un svētību izlūgties arājam, pirmo vagu arot, un pļāvējam, pirmo siena vālu gāžot. Baltu blūzi saimniece uzvelk, maizei mīklu mīcot, un arī bērniņš ienāk baltā pasaulē…