Vācbaltu mākslinieka Georga Vilhelma Timma izdevēja darbība Krievijā un rosība Rīgas mākslas dzīvē 19.gadsimta otrajā pusē. Ceļojums uz Alžīriju un radošās izpausmes Berlīnē.  Līdz 3. aprīlim Mākslas muzejā „Rīgas birža” skatāma izstāde “Georgs Vilhelms Timms (1820–1895) – mākslinieks, izdevējs, ceļotājs”. Par šo patriotisko rīdzinieku un neparasto mākslinieku saruna ar izstādes kuratori Kseniju Rudzīti, bet mākslas zinātniece Edvarda Šmite atgādina vairākus interesantus faktus no Timma dzīves, kā arī to, ka Rīgā ir Timma tiltiņš pie Operas.

Izstāde veltīta vācbaltu mākslinieka rīdzinieka Georga Vilhelma Timma (1820–1895) radošajai darbībai. Ekspozīcijai atlasītas 200 gleznas un grafikas no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma, 44 keramikas darbi no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolekcijas, kā arī 19. gadsimta izdevumi no Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas.

Georga Vilhelma Timma daudzpusīgais talants veiksmīgi izpaudies dažādās mākslas jomās – stājgrafikā, grāmatu ilustrācijā, glezniecībā un keramikā. Tā kā mākslinieks ir mācījies Sanktpēterburgā, dzīvojis un strādājis gan Krievijā, gan Rietumeiropā, viņa radošais mantojums ir būtisks Latvijas, Krievijas un Vācijas mākslas vēsturei.

Georgs Vilhelms Timms dzimis Rīgas birģermeistara Frīdriha Vilhelma Timma (1779–1848) ģimenē. 15 gadu vecumā viņš iestājās Sanktpēterburgas Mākslas akadēmijā, kur mācījās batālijas glezniecības klasē. Pēc franču gleznotāja Orasa Vernē (Émile Jean-Horace Vernet, 1789–1863) ierosinājuma Vilhelms Timms 1844. gadā aizbrauca uz Franciju, divus mēnešus ceļoja pa Alžīriju. Pēc atgriešanās Krievijā viņš sāka izdot periodisko izdevumu “Русский художественный листок” (“Krievu mākslas lapa”, 1851–1862). Tajā reproducētajos Timma un citu mākslinieku darbos tika atspoguļota tā laika Krievijas impērijas hronika – aktuāli sociālpolitiskie un kultūras notikumi. Kopš 1867. gada mākslinieks dzīvoja Berlīnē un strādāja keramikas jomā, bet nekad nezaudēja saikni ar dzimteni – regulāri brauca uz Rīgu un piedalījās tās mākslas dzīvē. Timms ir miris Berlīnē, bet 1898. gadā viņa pīšļi tika apglabāti Rīgas Lielajos kapos.