Par jauna mākslinieka ceļu dzejā, dziesmā un kompozīcijā piektdienas „Kultūras rondo” intervijā runāsim ar Vaidu Voveri – Rīgas Doma kora skolas mūziklu nodaļas absolventi. Vēl studiju laikā iepazinām viņu Baibas lomā Kārļa Lāča mūziklā „Pūt, vējiņi!”, bet nesen viņa sevi pieteikusi ar mūzikas un dzejas koncertu „Vārsmas”.