Kultūras rondo esam jau stāstījuši, ka, atzīmējot UNESCO izsludināto Starptautisko dzimtās valodas dienu, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju rīko Valodas talku. Tas ir aicinājums piedalīties digitāli ieskanēto Latviešu folkloras krātuvē glabātos manuskriptu atšifrēšanā ar portāla garamantas.lv starpniecību. Valodas talka sākās 19. februārī un turpināsies vēl līdz 30. aprīlim. Pirmās atsauksmes par talkotāju veikumu un padomus tiem, kas vēl tikai grasās iesaistīties Valodas talkā, viesojoties Latviešu folkloras krātuvē, noskaidroja Anda Buševica.

Valodas talka notiek 10 dažādās valodās – ir materiāli vācu, lībiešu, lietuviešu, igauņu, krievu valodās, jidišā, un turpināsies līdz 30. aprīlim.

Raidījumā dzirdēsit Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva vadītāju Sanitu Reinsoni ,Latvijas čigānu folkloras pētnieci, tagad arī Latviešu folkloras krātuves darbinieci Ievu Tihovsku un  Māru Vīksnu, kas ir viena no vispieredzējušakajām Latviešu folkloras krātuves darbiniecēm.