Kā top varoņi? Mītiskie un mūslaiku varoņi. Kādus varoņus pieprasām un kā dažādos laikos mainās izpratne par to, kas ir varonis?

Grāmatas “Kurbads. Latvju varoņstāsts” iznākšana lielā mērā ir devusi ierosmi šai sarunai. Sarunai par laikiem un varoņiem. Par laikiem, kuri rada varoņus, un par laikiem, kad varoņi ir jāizdomā.

Vai latviešiem ir savi varoņi - vai tie stipri un gudri, vai tikai apveltīti ar pārdabiskām spējām? Ko varoņi dara ikdienā un vai tie ir gana spēcīgi bez sievietēm? Vai Trešais tēva dēls ir varonis? Tie ir tikai daži domāšanas virzieni, par kuriem domā un Kultūras rondo sarunājas filozofe Skaidrīte Lasmane, dzejnieks Guntars Godiņš, folklorists Guntis Pakalns un režisore un aktrise Inga Tropa.