Kultūras rondo dodas uz Eduarda Veidenbauma “Kalāčiem”, lai aplūkotu jauno pastāvīgo ekspozīciju un aprunātos ar tās radošo komandu gan par paveikto “Kalāčos”, gan uzklausītu viņu redzējumu, kā muzejam būt tālāk. Lasām arī Veidenbauma dzeju no jaunās dzejas izlases.

Par Eduarda Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāči” topošās pastāvīgās ekspozīcijas priekšvēsturi varam uzskatīt Rakstniecības un mūzikas muzeja izstādi “Eduards Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks”, kas 2019. gada vasaru viesojās “Kalāčos”. Literatūrzinātnieks Marians Rižijs ir gan izstādes, gan arī topošās ekspozīcijas līdzautors. Eduarda Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāči” topošās pastāvīgās ekspozīcijas komanda apvieno pārsteidzoši dažādu jomu pārstāvjus. Bez muzejpedagoģes Baibas Rozes, tā ir “Kalāču” muzeju vadītāja Andra Ķīse, māksliniece Dace Džeriņa, projektu koordinē Inga Surgunte.

Pirms braucu uz Kalāčiem, kur 2. oktobrī vaļā vērs Eduarda Veidenbauma dzejas bilingvālo dzejas izlasi "Neputna" samta sērijā, kur pirmdien, 3. oktobrī, svinēs dzejnieka Eduarda Veidenbauma 155. Dzimšanas dienu un vaļā tiks vērta jaunā ekspozīcija, tiekos ar dzejnieku un izlases sastādītāju Raimondu Ķirķi.

Raimonds Ķirķis sarunā piemin Marina Rižija lielo atklājumu, proti, līdz šim nezināmu Eduarda Veidenbauma dzejoli. Tas skan arī šajā raidījumā, to lasīs "Kalāču" muzeja vadītāja Andra Ķīse.

Bet tagad gan dodamies uz "Kalāčiem", kur vēl notiek daudzi praktiski darbi, lai atklātu jauno ekspozīciju. Mākslieniece Dace Džeriņa vārda tiešā nozīmē ir skrējienā, strādā daudzi tehniski un mākslinieciski cilvēki, bet sagaida projekta vadītāja Inga Surgunte.

Raidījuma laikā ir iespēja dzirdēt arī dažas no jaunās ekspozīcijas skaņām – jau sākumā dzirdējāt Reiņa Semēvica veidoto skaņu celiņu Veidenbauma muzeja ekspozīcijai "Vairāk gaismas!". Skaņu ieraksta veidošanā izmantots Kārļa Kažociņa "Kā gulbji balti padebeši iet" kora dziesmas ieraksts, vēl arī viens no jauniešiem – Artūrs, ar viņu arī varēs tikties videoierakstā jaunajā ekspozīcija.

Šī stāsta noslēgums patiesībā ir jauns sākums Veidenbauma "Kalāčos", kuram māksliniece Dace Džeriņa ne tikai ir radījusi muzeja jauno identitāti ar mākoņiem, bet arī caur vizualitāti ir radījusi savus stāstus, piemēram, par vienu no Eduarda māsām.

Sarunas otrajā plānā paliek "Kalāču" muzeja vadītāja Andra Ķīse, kurai ir izdevies sapulcināt "Kalāčos" un ap Veidenbaumu ļoti dažādus un ļoti radošus cilvēkus.

Projekta “Vairāk gaismas!” aktualitātēm iespējams sekot "Kalāču" Facebook lapā, kā arī Instagram kontā. Bet vislabāk tomēr aizbraukt uz Veidenbauma "Kalāčiem".