Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāja ir Vilhelmīne Jakimova, kura rīko Latgales stāstnieku festivālu, stāstnieku kustībā darbojas jau kopš 2013. gada. Kultūras Rondo Vilhelmīne Jakimova stāsta pasaku „Vecīšu problēmas”.

Pasakas, nostāsti, spoku stāsti Kultūras Rondo šonedēļ skan līdz pat sestdienai, jo  2019. gadu Latvijas stāstnieki ir pasludinājuši par Pasaku gadu, tā godinot latviešu  "pasaku tēvu" Ansi Lerhi-Puškaiti 160. gadskārtā, "Latviešu pasaku un teiku"  15 sējumu sastādītāju Pēteri Šmitu – 150.dzimšanas dienā un vēl šajā gadā jubileja bija pasaku pētniekam Kārlim Arājam un rakstniekam Kārlim Skalbem.