Literatūras, publicistikas un vēstures žurnāls "Domuzīme" – par izdevuma piecu gadu pieredzi un vietu kultūras procesā Kultūras Rondo studijā saruna ar galveno redaktori Rudīti Kalpiņu un redaktoru Mārtiņu Mintauru.

"Man šķiet, ka pieci gadi literāro izdevumu vēsturē Latvijā, ja  runājam par pēdējiem 30 gadiem, ir tāds izšķirīgs brīdis - būt vai nebūt, vai viss notiek tālāk, vai beidzās kaut kādu iemeslu dēļ. Katrā ziņā es domāju, ka tajā ļoti noplicinātajā kultūras mediju ainavā, kāda mums tomēr ir pēc būtības, ir vērts atzīmēt piecus gadus arī," norāda Rudīte Kalpiņa. 

Kalpiņa vērtē, ka Latvijas literārie mediji, vismaz drukātie, atrodas nopietnā krīzē, tā ir saistīta ar to, kādā veidā šie izdevumi tiek finansēti.

"Vienkārši tāds entuziastu režīms nevar būt bezgalīgs. Mēs gribētu drīzā laikā saprast, vai Kultūras ministrija vai valsts saprot, ka ir vajadzīgi šādi izdevumi. Ja nē, tad mēs gribētu dzirdēt ļoti skaidru atbildi. Tomēr vēlreiz gribētu  uzsvērt, lai šādi izdevumu pastāvētu, tajos nepieciešams ieguldīt," atzīst Kalpiņa. 

Viņa uzskata, ka visticamāk naudu var atrast, vienkārši literāti ir bijuši samērā klusi. Šobrīd "Domuzīme" iznāk ar Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā iegūto līdzekļu atbalstu.

Kalpiņa norāda, ka labs piemērs, kā uzturēt un dotēt kultūras izdevumus, ir Igaunijas piemērs, kur darbojas fonds "Periodika".