Baltijas valstu enerģētikas tirgus savienošanai ar pārējām Eiropas valstīm piešķirti 720 miljoni eiro. No tiem Latvijā plānots ieguldīt 100 miljonus. Akciju Sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" norāda, ka ‘’atslēgšanās’’ no Austrumu kaimiņiem ir paredzēta tā, ka gala lietotājs to neizjustu nedz tehniski, nedz tarifu pieaugumā.

Kādēļ nepieciešami tik apjomīgi ieguldījumi un ko Baltijas valstu elektrotirgus sinhronizācija dos patērētājiem?

"Patlaban mēs kopš Padomju Savienības laikiem strādājam paralēli ar Krievijas un Baltkrievijas elektroenerģijas sistēmām un šobrīd mūsu valstu frekkvenci regulē Krievijas sistēma. Virsmērķis ir Baltijas valstu energodrošiba un neatkarība," skaidroArnis Staltmanis.

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators - Akciju Sabiedrība "Augstsprieguma tīkls", patlaban veic darbus, lai pēc pieciem gadiem varētu nodrošināt mūsu enerģētikas tirgus savienošanu ar pārējām Eiropas Savienības valstīm. Vērienīgā projekta otraja kārtā Latvijā plānots ieguldīt 100 miljonus eiro. Operatora valdes loceklis Arnis Staltmanis norāda, ka tie paredzēti sinhrono kompensatoru uzstādīšanai.