Šis mācību gads skolās nācis ar vēl jauniem sarežģījumiem. Bez attālinātām mācībām un strauji mainīgiem apstākļiem, otrajā semestrī klāt skolām nācis vēl viens izaicinājums – karš Ukrainā, kas pastarpināti ietekmē arī skolu dzīvi.

Tas ir tas, ko mēs novērojām, skolēniem atgriežoties, tā ir tāda ļoti izteikta savstarpējā neiecietība.

Šis mācību gads bijis ne mazāk sarežģīts kā iepriekš – pusi no tā joprojām skolēni nereti mācījās attālināti. Un tad, kad šķita, ka no pandēmijas varēs mazliet uzelpot – sākās karš Ukrainā, kas nesa ne mazums pārbaudījumu arī skolās. Kā mācību iestādēs ar to tiek galā?

Iepriekš ierakstā dzirdējāt Ikšķiles vidusskolas direktores Gintas Liepiņas balsi. Viens no svarīgākajiem šī mācību gada notikumiem bijis mācību procesa atgriešanās klātienē. Par to priecājas gan mācībspēki, gan skolēni, gan viņu vecāki. Tomēr atgriešanās process nav bijis vienkāršs, tā atzīst vairāki Ikšķiles vidusskolas skolēni.