Lai pievērstu uzmanību latviešu valodas skaistumam, bagātībai un aktualizētu mūsu attiecības ar valodu – Latviešu valodas aģentūra kopš pagājušā gada rudens īsteno valodai veltītu akciju ciklu. Pirmajā akcijā cilvēki bija aicināti izteikt savu viedokli par latviskāko vārdu un šo godu izpelnījās vārds "rupjmaize".

Tikko noslēdzās otrā akcija "Izdaiļo valodu!", kuras mērķis bija dalīties ar daiļliteratūrā atrastiem interesantiem un neparastiem vārdiem, kas priecē ar savu skanējumu un ko varētu iepludināt arī aktīvajā valodas apritē.

Purcelīgs, žilbīgs, čeigrs, smīls un durns – tie ir tikai daži no vārdiem, kas pieteikti akcijai. Kopumā iesūtīti 225 vārdi. Vairums no tiem atrasti latviešu oriģinālliteratūrā, bet daļa arī tulkojumos.

Latviešu valodas aģentūra akciju "Izdaiļo valodu!" izsludināja Starptautiskajā dzimtās valodas dienā, 21.februārī. Ierosmei publicēja arī video materiālus, kuros dažādu nozaru cilvēki dalās savos stāstos, par to, kas viņuprāt ir daiļi vārdi un kādos literāros darbos viņi tos atrod.

Kino režisore un scenāriste Marta Elīna Martinsone, piemēram, par vienu no saviem iedvesmas avotiem atzīst Rūdolfa Blaumaņa darbus. No mūsdienu autoriem viņu savukārt suģestē Margaritas Perveņeckas darbu valoda, kurā vienkāršruna un slengs mēdz savīties ar zinātnisko valodu un anglicismiem.

Raiņa un Rūdolfa Blaumaņa darbos atrastus interesantus un daiļus vārdus cilvēki iesūtījuši arī akcijai "Izdaiļo valodu!", vārdi smelti arī Jāņa Jaunsudrabiņa, Jāņa Ezeriņa, Andreja Upīša un daudzu citu klasiķu daiļradē, no mūsdienu autoriem figurē Nora Ikstena, Margarita Perveņecka, Sabīne Košeļeva, Andris Akmentiņš un vairāki citi autori.

Tulkotajos darbos kā izcilas daiļu vārdu meistares visbiežāk minētas Māra Poļakova, Silvija Brice, Maima Grīnberga un Dace Meiere.

Kopumā akcijai iesūtīti 225 vārdi – par ko liecina šis krājums un kā to izmantot – plašāk stāsta Latviešu valodas aģentūras projektu koordinatore Ieva Vāvere.

Latviešu valodas aģentūras rīkotā akcija "Izdaiļo valodu!" tikko noslēgusies, ar visiem vārdiem, to skaidrojumiem un citātiem no literārajiem darbiem var iepazīties aģentūras mājaslapā, īpaši akcijai veltītajā vietnē.

Vasaras nogalē savukārt plānots izsludināt jaunu akciju, kas aicinās cilvēkus pārdomāt jautājumu – kāda nozīme manā dzīvē ir latviešu valodai.