Kultūras dzīve pēdējās nedēļās masveidā no teātriem, izstāžu un koncertzālēm pārcēlusies uz interneta vidi. Latvijas autoru biedrība AKKA/LAA, kas pārstāv vairāk nekā 5000 Latvijas autoru un gādā, lai viņi gūtu atlīdzību par saviem darbiem, saņem lūgumus no dažādām iestādēm par tarifu samazināšanu kultūras saturam internetā. Aģentūras galvenā prioritāte arī šajā situācijā tomēr ir un paliek autoru intereses. Tomēr līdzīgi kā daudzās citās dzīves nozarēs, šobrīd būtu jāmēģina rast kompromisi un zināmas atkāpes no ierastās autoratlīdzību iekasēšanas prakses, jo kultūras satura veidotāji uzsver, ka tieši tagad ir svarīgi, lai pie cilvēkiem nonāktu pēc iespējas daudzpusīgāks un bagātīgāks kultūras saturs.

Simtiem veikalu, kafejnīcu, sporta centru un citu iestāžu savu darbību ir apturējušas, vienlaicīgi apturot arī mūzikas publiskās atskaņošanas licences. AKKA/LAA jeb Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūrai / Latvijas Autoru apvienībai tas nozīmē ievērojamu darba pieaugumu saistībā ar līgumu apturēšanu vai laušanu, bet mūzikas autoriem tas nozīmē ievērojamu ienākumu sarukumu.

Galvenā ienākumu iespēja mūzikas un arī citiem autoriem tagad ir interneta vide, uz kuru – līdzās radio un televīzijai – tagad pārcēlusies teju visa kultūras dzīve.

Kultūras satura publicētāji, piemēram, teātri, dažādu kultūras nozaru portāli - uzskata, ka šajā ārkārtējā situācijā AKKA/LAA varētu nebūt tik strikta kā līdz šim ar autoratlīdzību iekasēšanu, jo galvenais ir, lai pie cilvēkiem nonāktu pēc iespējas daudzpusīgāks un bagātīgāks kultūras saturs.

AKKA/LAA pārstāve Ieva Kolmane uzsver, ka aģentūras galvenā prioritāte arī šajā situācijā tomēr ir un paliek autori, kas tagad cieš jo īpaši, tomēr dažās situācijās ir pieļauti kompromisi.

Piemēram, Latvijas Nacionālā bibliotēka ir saņēmusi licenci, kas līdz ārkārtējās situācijas beigām atļauj brīvu piekļuvi Nacionālās digitālās bibliotēkas periodisko izdevumu krātuvei “periodika.lv”. Līdz šim portāls autortiesību ierobežojumu dēļ pilnā apjomā bija pieejams tikai LNB lasītavās un Latvijas publiskajās bibliotēkās.