Alsungā vairs nedežūrēs ātrā palīdzība naktīs, trūkst cilvēku un nav naudas. Vairāk par to zvanām "Kurzemnieks" galvenajai redaktorei Daigai Bitiniecei,