Zvanām laikraksta "Kurzemnieks" galvenajai redaktorei Daigai Bitiniecei par Alsungas pils restaurāciju.