Pabeigti Bejas dambja nojaukšanas darbi Alūksnes upē. Tas ir vienīgais aizsprosts 24 kilometrus garajā Alūksnes upē un tam jau ilgstoši nebija nekāda funkcionāla mērķa, taču pēc tā likvidēšanas zivju sugām būs iespēja brīvi migrēt. Vienlaikus dažādu upju šķēršļu īpašniekiem un pašvaldībām kopš pavasara ir iespēja pieteikties atbalstam šādu būvju nojaukšanai, taču interese līdz šim ir niecīga. Kādēļ tā un kas ir būtiskākie izaicinājumi upju dzīvotņu uzlabošanā?