Akcentējot lietu kustību un miera stāvokļa utopiju, Jūrmalas muzejā atklāta gleznotāju Alvīnes Bautras un Kristapa Priedes izstāde, kuras nosaukums ir "Transs and Dance". Izstādes kuratore norāda, ka dabā miera stāvoklis neeksistē. Viss ir iekšēji vibrējošs un plūstošs. Un tieši to abi mākslinieki arī centušies darbos parādīt. Kaut gan Alvīne un Kristaps glezno dažādos žanros, viņus apvieno vairāki kritēriji.

Kāpjot augšā uz Jūrmalas muzeja otro stāvu, var dzirdēt elektronisko mūziku, kas ir mākslinieku Alvīnes Bautras un Kristapa Priedes izstādes neatņemama sastāvdaļa. Gleznotāju kopprojekta nosaukums ir "Transs and Dance", un, kā skaidro izstādes kuratore Iveta Feldmane, mākslinieku darbos ir akcentēta lietu kustība un miera stāvokļa utopija. Viņa piebilst, ka dabā miera stāvoklis neeksistē, bet gan – viss ir iekšēji vibrējošs un plūstošs. To var pamanīt arī mākslinieku darbos, kas savā starpā ir krasi atšķirīgi. Ja Alvīne Bautra ir gleznojusi eļļas tehnikā dažāda izmēra figurālas kompozīcijas un portretus, tad Kristaps Priede – vienāda izmēra, lielformāta abstrakcijas, kas gleznotas ar akrila krāsām. Iveta Feldmane atzīmē – neatkarīgi no tā, ka, mākslinieku darbi ir veidoti dažādos stilos, abus apvieno vairāki kritēriji, bet jo īpaši krāsu kolorīts.