Piektdien, 11. martā, Jaunajā Rīgas teātrī būs pirmizrāde Margaritas Ziedas lugai "Viss zem debesīm", ko iestudējis Alvis Hermanis. Kad pirms diviem gadiem teātris sāka gatavot izrādi, nodoms bija pastāstīt skatītājiem par šobrīd notiekošo modernajā Ķīnā, kas jau ilgāku laiku attīsta savdabīgu sociālpolitisko modeli, kas – pēc Alvja Hermaņa vārdiem – ir nebijis eksperiments civilizācijas vēsturē. Pēdējo divu nedēļu laikā saistībā ar karu Ukrainā stāsts par Ķīnu ieguvis vēl lielāku aktualitāti. Kā rezumē Alvis Hermanis – jaunā izrāde piedāvās ieskatīties iespējamā mūsu nākotnē un izdarīt secinājumus.

Izrāde veidota kino estētikā, jo sākotnējā doma arī bija, ka stāstus par Ķīnu Jaunais Rīgas teātris veidos kā filmu. Jau bija atrasts ārzemju kopproducents un lokācijas, tomēr ieceri par filmu īstenot neizdevās, tāpēc tagad filmas scenārijs pārvērsts teātra valodā.

Izrādē spēlē divi aktieri Vilis Daudziņš un Guna Zariņa. Stāsta centrā ir latviešu dzejniece Astrīda un viņas piedzīvojumi Ķīnā, kur viņa ir uzaicināta uz Eiropas Savienības un Ķīnas sadraudzības festivālu. Pārsteigumi Astrīdu sagaida jau ielidojot Pekinā un ierodoties viesnīcā, taču vislielākais pārsteigums ir sociālo punktu sistēma, kas Astrīdu ieved strupceļā, jo viņa ļoti ātri zaudē tā sauktos uzticības punktus un iedzīvojas problēmās.

Izrāde veidota Alvim Hermanim raksturīgajā intonācijā, kur nopietnais mijas ar komisko, bet, izrādi iecerot, galvenais nodoms bijis pastāstīt skatītājiem, kas šobrīd notiek modernajā Ķīnā, ko režisors dēvē par nebijušu eksperimentu civilizācijas vēsturē.

Jaunā Rīgas teātra dramaturģe Margarita Zieda pie lugas "Viss zem debesīm" sāka darbu pirms diviem gadiem, un šī brīža konteksts lugā, protams, tiešā veidā neienāk. Luga balstīta dziļā izpētē par mūsdienu Ķīnā notiekošo un modelētas situācijas, ar ko jārēķinās, piemēram, vienam latviešu cilvēkam, ja viņš nonāk Ķīnā.

Būtībā tā ir divu ļoti atšķirīgu pasauļu satikšanās, kas katra balstās savās vērtībās un modeļos, un tie arī ir izrādes centrālie jautājumi – atzīst aktieris Vilis Daudziņš.

Alvis Hermanis izrādi dēvē par piedāvājumu ieskatīties mūsu iespējamajā nākotnē un izdarīt secinājumus.