Saprotami runāt par sarežģīto, bet interesanto zinātnē – ar šādu mērķi Anatomijas muzejs uzsāk Atvērtās zinātnes mēnesi, kas muzejā notiks pirmo reizi. Mēnesis būs veltīts ilūziju tēmai, kas ir ļoti aizraujoša, bet Latvijā vēl maz popularizēta joma. Visa mēneša garumā muzejā notiks lekcijas un darbnīcas, kas iepazīstinās ar ilūziju būtību, daudzveidību un saikni ar zinātni.

Bet Atvērtās zinātnes mēnesis sāksies šodien, 30. martā, ar ilūziju izstādes atklāšanu, kam sekos lekcija "Ilūzijas un prāta paradoksi" un buto dejas performance.

Pirmo Atvērtās zinātnes mēnesi muzejā veltīt tieši ilūzijām muzeja vadītāju Ievu Lībieti pamudināja iepazīšanās ar diviem profesoriem – Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes un Baindžo Pinnu no Sassari Universitātes Sardīnijā, kurš ir viens no vadošajiem vizuālās uztveres pētniekiem pasaulē.

Lai es praksē labāk saprastu, kas ir ilūzija, Ieva Lībiete aicina mani apskatīt vienu no izstādē eksponētajiem darbiem – šķietamās rotācijas ilūziju.

Izstādē varēs redzēt vēl citus piemērus, kas atklāj ilūzijas būtību. To vidū būs Kanizsa trīsstūris jeb iluzoro kontūru efekts, kas demonstrē cilvēka smadzeņu spēju uztvert figūras un formas tur, kur to patiesībā nemaz nav. Būs arī ģeometriskās ilūzijas, ūdenskrāsu ilūzijas, "twitter" ilūzijas un vēl citi piemēri.

Izstādē un ilūzijām veltītajos pasākumos šoreiz akcents būs vairāk uz ilūziju izmantošanu zinātnē, bet to izzināšana lietderīga arī citās sfērās, piemēram, medicīnā, stāsta uztveres un kognitīvo zinātņu pētnieks Jurģis Šķilters.

Baindžo Pinna, kurš šobrīd ir viens no vadošajiem uztveres pētniekiem pasaulē, pats arī piedalīsies Atvērtā zinātnes mēneša notikumos un šodien to atklās ar savu lekciju "Ilūzijas un prāta paradoksi".

Jurģis Šķilters savukārt uz lekciju aicina 5.aprīlī, tās tēma – "Uztveres ilūzijas: kas tās ir un kāpēc tās zinātnē svarīgas?"