Latvijā ir vairāk nekā 3000 daudzdzīvokļu namu, kas atrodas uz zemes, kuras īpašnieks ir kāda fiziska vai juridiska persona. Līdz ar to vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju ik mēnesi spiesti zemes īpašniekam maksāt nomas naudu. Jau 2021. gadā tika pieņemts „Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, kas stājās spēkā šī gada 1. janvārī. Tā kā nauda zemes izpirkšanai lielai daļai iedzīvotāju nav, Ministru kabinets pagājušajā nedēļā apstiprināja arī jaunu atbalsta aizdevumu, lai daudzdzīvokļu namu īpašnieki varētu atpirkt zemi zem mājas un izbeigt piespiedu nomas attiecības.

Tā kā kompensācijas zemes īpašniekiem, uz kuru zemes atrodas daudzdzīvokļu nami, tiks rēķinātas pēc zemes kadastrālās vērtības, tās būs samērā lielas summas. Tāpēc Ministru kabinets pagājušajā nedēļā apstiprināja jaunu atbalsta aizdevumu daudzdzīvokļu namu īpašniekiem 30 miljonu apmērā. Stāsta Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta vecākā referente Baiba Cīrule.

Lai varētu atpirkt zemi zem mājas, daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem vispirms jāpieņem lēmums par atsavināšanas procedūras uzsākšanu ar 50 + 1 dzīvokļa īpašnieka balsi, tad jādodas uz pašvaldību un pēc tam Valsts zemes dienests noteiks zemes atsavināšanas cenu saskaņā ar kadastrālo vērtību. Valsts zemes dienesta departamenta direktore Judīte Mierkalne stāsta, ka daudzdzīvokļu namu īpašniekiem būs jāmaksā par zemi, bet administratīvās izmaksas segs valsts.

Cēsu novada pašvaldības zemes ierīcības speciālists Krišjānis Baltpurviņš stāsta, ka gaidījuši lielāku daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju interesi par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu un zemes izpirkšanu.

Finanšu institūcija Altum pieteikumus zemes atpirkšanai sāks pieņemt jūlijā un finansējumu piešķirs tad, ja daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji nevarēs saņemt aizdevumu komercbankā.