Pievēršoties eksistenciāliem jautājumiem, dabas un laika cikliem, dzejniece Rūta Mežavilka izdevusi dzejoļu krājumu "Tālāk". Tas ir publicēts 12 gadus pēc iepriekšēja izdevuma. Sākot darbu pie krājuma, pēdējo divu mēnešu spraigie notikumi Ukrainā vēl bijuši tālu, taču šķiet, ka tieši tagad izdevuma nosaukums ir visvairāk aktuāls, norādot, ka uz nākotni jāraugās cerīgi. Grāmatas redaktors un daudzu dzejoļu krājumu autors viņas darbos izceļ precizitāti un salīdzina to ar grafiku.

Ieņemot tādu kā vērotāja lomu, dzejniece Rūta Mežavilka savā jaunākajā krājumā pievēršas eksistenciāliem jautājumiem un dabas un laika ciklu mijiedarbībai. Viņa runā gan par gadalaikiem, gan par sakrālo un metafizisko laiku. Vairākos dzejoļos rakstniece piemina arī konkrētus mēnešus, tādējādi izceļot laika plūdumu un ritmu.

Autore stāsta, ka atšķirībā no citiem dzejniekiem, kuri dzeju uztver kā skanējumu, viņa to redz vizuāli. To var just arī viņas sacerējumos, kuros skaidri pieminētas kādas dabas parādības, priekšmeti vai izmantotas spilgtas metaforas, kas ļauj vizuāli iztēloties.

Dzejoļu krājumā ir apkopoti darbi, kas tapuši pēdējos 12 gados. Ņemot vērā nežēlīgo karu Ukrainā, izlasot krājuma nosaukumu „Tālāk” šķiet, ka iepriekš izlemtais virsraksts tieši tagad ir visvairāk aktuāls un tāds, kas dod kādu cerīgu skatu uz nākotni. Dzejniece uz darba nosaukumu raugās arī filozofiski.

Rūta Mežavilka ikdienā strādā par grafisko dizaineri un līdzīgi kā iepriekšējiem dzejoļu krājumiem arī jaunākajam viņa ir veidojusi dizainu. Grāmatā ir izmantotas tikai divas krāsas – melna un balta. Un, ņemot vērā dzejoļos aprakstītās savstarpēji pretējas emocijas un dabas parādības, noformējumam izvēlētās krāsas liek aizdomāties par ķīniešu filozofijas virziena daoisma simbolu jiņ un jaņ. Tas apzīmē tumšo un gaišo jeb divus pretējus spēkus, kas savukārt viens otru papildina. Taču dzejniece krāsas esot izvēlējusies vairāk no darbu saturiskā viedokļa.

Jaunībā dzejniece klausījās dažādu alternatīvo mūziku un viena no tām ir angļu elektroniskās mūzikas grupas „Portishead” dziesmas, kurās, kā viņa atzīmē, valdošais rimts saistās ar piemītošo dzejoļiem.

Daudzu dzejoļu krājumu autors un Rūtas Mežavilkas jaunākā izdevuma redaktors Aivars Eipurs viņas darbos izceļ šķietamās vērotāja acis. Salīdzinot ar iepriekšējiem krājumiem, darbā „Tālāk” autores apziņu redzējuma loks ir plašāks.

Papildus grafiskās dizaineres darbam Rūta Mežavilka ir arī Rīgas domes deputāte. Viņa bez aizdomāšanās atbild, ka apvienot abus darbus un vēl piedevām dzejot ir vienkārši, jo spēj pienākumus nodalīt un katram veltīt laiku. Savukārt viņas daiļrade esot tāda kā klusā istaba, kurā var atpūsties no ikdienas kņadas.