Sērijā "Mūžīgie bērni" interesējamies, kādu atbalstu šobrīd var saņemt šie bērni un viņu ģimenes gan no valsts, gan pašvaldības. Tieši pakalpojumu un individuālo palīglīdzekļu pieejamība un iespēja tos individuāli pielāgot, nevis nauda un pabalsti ir tas, ko nereti lūdz ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Šobrīd ģimenes nereti norāda, ka, piemēram, kāds pakalpojums ir, bet ar piešķirto summu nepietiek, tā pilnvērtīgai izmantošanai, tāpat ir problēmas ar kādu līdzekļu vai pakalpojumu individualizēšanu.

Atbalsts, ko jau šobrīd var saņemt ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem ir tieši atkarīgs no katras konkrētās situācijas. Labklājības ministrijas sniegtā informācija liecina – bērnu ar invaliditāti vecākiem vai aizbildņiem tiek piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta bērnam ar invaliditāti teju 107 eiro. Tāpat, ja tā lēmusi Valsts darbspēju un veselības ārstu valsts komisija, ģimene var saņemt arī transporta izdevumu kompensējumu – nedaudz virs 13 eiro mēnesī.

Pēc komisijas atzinuma iespējams saņemt arī nedaudz vairāk kā 313 eiro mēnesī lielu bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu. Savukārt pakalpojumu un atvieglojumu veidā iespējams saņemt sekojošo - 10 psihologa konsultācijas bērnam un viņa vecākiem vai aizbildnim, asistenta pakalpojums izglītības iestādē un surdotulka atbalsts izglītībā bērniem ar dzirdes traucējumiem. Arī tehniskie palīglīdzekļi. Šīs jomas sakārtotību gan nereti kritizē ģimenes.

Pieejams arī bezmaksas starppilsētu sabiedriskais transports, kā arī atbrīvojums no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un elektroenerģijas maksas atvieglojums.

Labklājības departamenta sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa skaidro – atbalsta apjoms un veidi ir atšķirīgi.