Zoja Policāne strādā Ciblas Feldšeru un vecmāšu punktā. Medicīnai viņa ir veltījusi 30 dzīves gadus un pašlaik, jau pensionāre būdama, varētu nestrādāt, auklēt mazbērnus, veltīt laiku sev. Taču Latgales laukos trūkst mediķu, un Zoja katru rītu dodas uz medpunktu, kur pieņem slimniekus, iegriežas arī pie pacientiem mājās. Zoja ir savas zemes patriote. Tāda viņa bija pirms 30 gadiem, tāda viņa ir arī pašlaik.

Zoja sarunā ar Latvijas Radio atklāj, ka Ciblas novads austrumu pierobežā ir viens no latviskākajiem, tiešāk sakot, latgaliskajiem pagastiem. Lielākā daļa cilvēku savā starpā te runā latgaliski. Pirms 30 gadiem liela daļa iedzīvotāju atbalstīja Tautas fronti, un lai arī vēl nekas nebija zināms, sapņoja un iestājās par brīvu Latviju.