Vecākā un garākā Madonas novada Barkavas pagasta iela Brīvības iela savu nosaukumu ieguvusi pirmās brīvvalsts laikā un to kopš tā laika nav zaudējusi. Ap šo centrālo ielu izveidojās Barkavas centrs, un arī tagad šajā ielā ir visas galvenās pašvaldības iestādes, turklāt arī pansionāts, kur dzīvo vecāka gadagājuma ļaudis, arī cilvēki ar kustību traucējumiem. Lai arī pagasta centrā reiz dzīvojuši tik daudz cilvēku kā šobrīd pagastā, iela joprojām dzīvīga.